logo_logoratorium_ 2_bez_tla

O MNIE

Nazywam się Renata Bronisz.

Jestem aktywnym logopedą-audiologiem, wykładowcą akademickim i oligofrenopedagogiem. Prywatnie mamą Bogny, miłośniczką poprawności językowej, podróży i dobrej kawy.

Wsparciem terapeutycznym obejmuję osoby z zaburzeniami realizacji fonemów (wadami wymowy) oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niedosłuchem, oligofazją, spektrum autyzmu. Szczególną wagę przykładam do budowania relacji z dzieckiem, a także dostosowania metod pracy odpowiednio do jego potrzeb i możliwości.

Poza bezpośrednią pracą terapeutyczną dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc wykłady i szkolenia dla logopedów, specjalistów dziedzin pokrewnych oraz studentów. Jestem autorką publikacji o tematyce logopedycznej (czasopismo Strefa Logopedy).

SAVE_20210904_121712
Ukończyłam dwustopniowe studia magisterskie na kierunku „Logopedia z audiologią” na UMCS w Lublinie, a także studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika” na UNS w Łodzi. Ponadto jestem absolwentką podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW w Warszawie. Wciąż rozszerzam swój warsztat pracy dzięki różnym formom doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach z zakresu:
  • kinesiotapingu logopedycznego EETHNO,
  • komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System i metody Makaton,
  • terapii behawioralnej (kurs bazowy),
  • Metody Krakowskiej.

CENNIK USŁUG

LOGOPEDIA

Diagnoza logopedyczna: 150 zł

Opinia logopedyczna: 100 zł

Jednorazowa konsultacja: 100 zł

Terapia logopedyczna:
30 min. – od 60 zł
45 min. – od 80 zł
60 min. – od 100 zł

Długość zajęć i cena są zależne są m.in. od indywidualnych możliwości pacjenta.

Dojazd do pacjenta: +20 zł na terenie Skierniewic, +30 zł – okolice.

Obecnie działalność prowadzona jest wyłącznie w formie mobilnej (z dojazdem do domu pacjenta).

redakcja i korekta tekstów

Redakcja tekstu obejmuje pierwsze poprawki językowe, logiczne i merytoryczne (w pracach specjalistycznych/naukowych za merytorykę odpowiada autor) oraz sugestie dotyczące układu treści. Korekta to natomiast dalszy etap pracy nad materiałem – ma na celu wyłapanie ewentualnych niedoskonałości pozostałych po redakcji, takich jak literówki, błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne. Koszt usługi ustalam indywidualnie (po zapoznaniu się z materiałem). Zależny jest od typu i długości tekstu, a także od tego, ile czasu i pracy wymaga jego poprawienie.

KontaKT

Obszar świadczenia usług logopedycznych: Skierniewice i okolice.

Email:

kontakt@logoratorium.pl

Nr tel.

500 800 539

© Copyright 2021 Logoratorium.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone